به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
جمعه، ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰,۲۲:۲۰
سدهای ایران
فهرست سدهای ایران برحسب تقسیمات جغرافیایی

جستجوی پیشرفته
آمار براساس موضوع:
وضعیت سد مورد:

آمار تعداد سدهای کشور به تفکیک دستگاه اجرایی در مراحل مختلف
دستگاه اجراییمطالعاتیاجراییبهره برداریمجموع
آب منطقه‏ای آذربایجان شرقی۴۶۱۲۶۰۱۱۸
آب منطقه‏ای آذربایجان غربی۳۱۹۲۲۶۲
آب منطقه‏ای اردبیل۲۴۷۲۴۵۵
آب منطقه‏ای اصفهان۲۰۶۱۸۴۴
آب منطقه‏ای البرز۲۰۰۲
آب منطقه‏ای ایلام۸۵۲۱۵
آب منطقه‏ای بوشهر۴۳۱۸
آب منطقه‏ای تهران۵۳۷۱۵
آب منطقه‏ای چهارمحال و بختیاری۱۲۴۵۲۱
آب منطقه‏ای خراسان جنوبی۸۳۱۳۲۴
آب منطقه‏ای خراسان رضوی۲۹۳۴۱۷۳
آب منطقه‏ای خراسان شمالی۱۰۵۷۲۲
آب منطقه‏ای زنجان۲۹۷۱۵۵۱
آب منطقه‏ای سمنان۳۱۶۱۰
آب منطقه‏ای سیستان و بلوچستان۲۲۳۲۲۴۷
آب منطقه‏ای فارس۸۷۸۲۳
آب منطقه‏ای قزوین۹۲۰۱۱
آب منطقه‏ای قم۱۴۰۳۱۷
آب منطقه‏ای کردستان۱۹۶۶۳۱
آب منطقه‏ای کرمان۹۲۵۱۶
آب منطقه‏ای کرمانشاه۲۱۹۶۳۶
آب منطقه‏ای کهگیلویه و بویراحمد۱۹۳۲۲۴
آب منطقه‏ای گلستان۹۱۱۴۲۴
آب منطقه‏ای گیلان۸۴۱۱۳
آب منطقه‏ای لرستان۲۸۹۳۴۰
آب منطقه‏ای مازندران۱۰۲۱۰۲۲
آب منطقه‏ای مرکزی۱۳۱۱۶۳۰
آب منطقه‏ای هرمزگان۶۱۱۰۱۷
آب منطقه‏ای همدان۸۵۵۱۸
آب منطقه‏ای یزد۱۱۲۴
آب و برق خوزستان۲۰۵۷۳۲
توسعه آب و خاک سیستان۰۰۱۱
توسعه منابع آب و نیروی ایران۲۴۱۱۷۴۲
جهاد کشاورزی۵۷۶۲۹۸۳۶۱
موسسه عمران رفسنجان۱۰۰۱
مجموع۵۳۷۱۴۶۶۴۷۱,۳۳۰