به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
جمعه، ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰,۲۲:۲۳

اهداف گردهمایی دانـــــش توســـــــعه

 • بسترسازی توسعه دانش‌محور بخش آب (بدانیم برای چه کاری انجام میدهیم)
 • هم‌افزایی دانش توسعه در بخش آب کشور (بکارگیری دانایی، توانایی ومهارت وپرهیز از سعی و خطا)
 • افزایش انگیزش و ترویج فرهنگ یادگیری و اشتراک دانش (با فراهم نمودن فضای یادگیری)
 • به‌روزرسانی دانش و آشنایی با علم و فناوری روز
 • هماهنگی و ایجاد وحدت‌رویه در حوزه ماموریت سازمانی
 • ایجاد فضای غیررسمی برای تسهیم دانش و تبادل تجربه
 • نهادینه‌سازی توسعه پایدار در حوزه طراحی، ‌اجرا و بهره‌برداری از زیرساخت‌های آبی

نمودار دانش توسعه

 مدیریت دانش سبب کاهش زمان یادگیری در سازمان گردیده و منجر به افزایش بهره‌وری خواهد شد

اهم موضوعات مورد تاکید در بیانیه‌ها 

 1. توجه به موضوع آمایش سرزمین، مدیریت و برنامه‌ریزی در سطح حوضه ای در راستای توسعه پایدار و ایجاد توازن بین منابع و مصارف
 2. افزایش سطح هماهنگی و تعاملات درون‌سازمانی و برون‌سازمانی دولتی و غیردولتی
 3. آموزش تخصصی منابع انسانی حوزه طرح و توسعه و ضرورت جانشین‌پروری
 4. بازنگری شاخص‌های ارزیابی حوزه طرح و توسعه
 5. تعیین تکلیف مدیریت طرح‌های استفاده از پساب در شرکت‌های آب منطقه‌ای
 6. مدیریت دانش از مرحله مطالعه تا بهره‌برداری از طرح‌های توسعه بخش آب و توجه ویژه به فناوری‌های نوین در این حوزه
 7. نهادینه‌سازی نظام فنی و اجرایی در حوزه طرح و توسعه
 8. تسریع و تاکید بر اخذ مجوزهای موردنیاز طرح‌های توسعه قبل از شروع عملیات اجرایی آن‌ها
 9. لحاظ نمودن آثار ناشی از تغییر و نوسانات اقلیمی در طرح‌های توسعه به‌ویژه سیل و خشکسالی
 10. تنوع‌بخشی در روش‌های تامین مالی طرح‌های توسعه
 11. حل و فصل به‌موقع موضوعات حقوقی مرتبط با طرح‌های توسعه به‌ویژه استملاک اراضی
 12. لحاظ مسائل بهره‌برداری در مطالعه و اجرای طرح‌های توسعه
 13. جلب مشارکت ذینفعان به‌ویژه جوامع محلی در مطالعه و اجرای طرح‌های توسعه
 14. توجه ویژه به موضوع بیمه و مدیریت ریسک در اجرای طرح‌های توسعه

اهم دستاوردها 

 1. بررسی مسائل عمومی و خاص مبتلابه طرح‌های توسعه بخش آب کشور
 2. ارائه بیش از 20 تجربه در حوزه طرح و توسعه بخش آب کشور و استفاده از نتایج این تجارب در طرح‌های مشابه
 3. آشنایی با دانش روز، تجارب بین‌المللی و فناوری‌های روز
 4. استفاده از تجارب پیش‌کسوتان داخلی
 5. تدوین راهنمای بیمه مهندسی
 6. تدوین راهنمای ثبت و مستندسازی تجارب
 7. بررسی فرآیند تنوع‌بخشی تامین منابع مالی طرح‌های توسعه
 8. استفاده از ظرفیت مراکز تخصصی در حوزه میراث‌فرهنگی و...

برنامه‌ها و اقدامات پیش‌رو 

 • تدوین و ابلاغ نظام‌نامه دانش توسعه به‌منظور نهادینه‌سازی جهت تداوم
 • تدوین و انتشار کتاب دانش توسعه به‌صورت سالانه
 • نهایی‌سازی و ابلاغ راهنمای بیمه مهندسی در طرح‌های توسعه بخش آب
 • تدوین و ابلاغ راهنمای تامین و تجهیز منابع مالی اجرای طرح‌های توسعه آب
 • فعال‌ترسازی دبیرخانه جهت پیگیری مصوبات و دستاوردها
 • نیازسنجی و اولویت‌بندی محورهای پیشنهادی جهت طرح در برنامه‌های آتی
 • شناسایی و استفاده از ظرفیت و پتانسیل سازمان‌های غیردولتی (انجمن‌های تخصصی، سمن‌ها و...)
 • بهره‌گیری از ظرفیت مراکز دانشگاهی و پژوهشی
 • تدوین برنامه سالانه برگزاری نشست‌ها