به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
جمعه، ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰,۲۱:۳۰

 

بیانیه اولین گردهمایی “دانش توسعه” ویژه معاونین طرح و توسعه بخش آب کشور

اولین گردهمایی معاونین طرح و توسعه شرکت‌های آب منطقه‌ای کشور با رویکرد دانش توسعه در روزدهم خرداد ماه سال 1394 به میزبانی شرکت‌ آب منطقه‌ای تهران در محل سد طالقان برگزار گردید. بندهای مختلف بیانیه این گردهمایی به قرار زیر می‌باشد.

1. تسریع در کسب تجربه و یادگیری دانش توسعه با محوریت مدیریت دانش و فن‌آوری
2. لزوم توجه به موضوع مستندسازی، انتقال دانش و تجربیات در زمینه طرح‌های توسعه منابع آب از سوی همکاران مرتبط با طرح و توسعه بخش آب
3. لزوم توجه و وزن‌دهی بیشتر به انجام مطالعات پیدایش و توجیهی در طرح‌های توسعه منابع آب از سوی شرکت‌های آب منطقه‌ای و پرهیز از شروع عملیات اجرایی پروژه قبل از اتمام مطالعات طراحی پایه و تفصیلی بسته به نوع قرارداد
4. لزوم توجه به اهمیت مراحل انتخاب پروژه و امکان‌سنجی، شناخت و مرحله یک در میزان دستیابی موفقیت‌آمیز به اهداف پروژه
5. تهیه اسناد لازم به منظور تبیین نظام فنی- اجرایی کشور در بخش آب و آبفا به ویژه در بازنگری شرح خدمات تعریف‌شده برای مراحل مختلف مطالعات بر اساس نظام فنی - اجرایی مصوب سال 1385 از طریق دفتر استانداردهای مهندسی معاونت آب و آبفا
6. ضرورت مستندسازی طرح‌ها و پروژه‌های تامین و انتقال آب از مرحله پیدایش تا آغاز بهره‌برداری به وسیله کلیه شرکت‌های آب منطقه‌ای
7. لزوم توجه به مدیریت به هم‌پیوسته منابع آب در طرح‌های توسعه در کلیه مراحل مطالعات و تصمیم‌گیری طرح‌ها
8. ارزیابی میزان پایبندی شرکت‌های آب منطقه‌ای به نظام فنی و اجرایی کشور و لحاظ آن در ارزشیابی‌های انجام‌شده توسط مراجع ذیربط
9. بازنگری شاخص‌های ارزیاب عملکرد شرکت‌های آب منطقه‌ای با تشکیل کارگروهی با محوریت معاونت طرح و توسعه
10. ضرورت تعیین تکلیف متولی مدیریت پروژه‌های استفاده از پساب در شرکت‌های آب منطقه‌ای
11. لحاظ نتایج حاصل از آمایش سرزمین در سطح حوضه توسط شرکت‌های آب منطقه‌ای در طرح‌های مطالعاتی و اجرایی
12. انتقال جایگاه سازمانی و تشکیلاتی دفتر فنی و مطالعات طرح‌ها و اداره نظام مهندسی و قراردادها به حوضه عملکرد معاونت طرح و توسعه شرکت، با توجه به ارتباط تنگاتنگ وظایف محوله به معاونت مذکور
13. ضرورت تسریع در اخذ مجوز تخصیص آب طرح‌های توسعه منابع آب و یا بازنگری در آن‌ها بر اساس فرآیندهای موجود وزارت نیرو و سیاست‌های کلان آب و آبفا
14. انجام مذاکرات لازم با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران در خصوص رفع محدودیت‌ها در سقف 7درصدی سهم اعتبارات مطالعات، سرمایه‌گذاری موافقت‌نامه‌های طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
15. تبیین فرآیند استملاک اراضی و مستحدثات و ارتقا ارتباط و نحوه تعامل واحدهای حقوقی با معاونت‌های طرح و توسعه شرکت‌های آب منطقه‌ای
16. ضرورت ملحوظ نمودن تاثیر پدیده تغییر/نوسان اقلیم بر تخصیص منابع آب برای طرح‌های توسعه منابع آب
17. ضرورت ایجاد هماهنگی‌های لازم شرکت‌های آب منطقه‌ای با دفاتر فنی و مهندسی حوضه‌های آریز معاونت طرح و توسعه