به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
جمعه، ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰,۲۲:۴۳

بیانیه چهارمین گردهمایی “دانش توسعه” ویژه معاونین طرح و توسعه بخش آب کشور

چهارمین گردهمایی معاونین طرح و توسعه شرکت‌های آب منطقه‌ای کشور با رویکرد دانش توسعه در روز سه شنبه و چهارشنبه 18 و 19 اسفند ماه سال 1394 به میزبانی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی برگزار گردید. در ابتدای جلسه اقدامات انجام گرفته توسط برخی شرکت‌های آب منطقه‌ای جهت عملیاتی نمودن بندهای مختلف بیانیه سومین گردهمایی قرائت و مورد بررسی قرار گرفت. سپس بندهای مختلف بیانیه چهارم گردهمایی "دانش توسعه"به قرار زیر قرائت گردید:

1. تلاش برای مدیریت کارآمد و ایجاد تعادل بین منابع تأمین و منابع مصرف جهت رسیدن به شرایط پایدار
2. توجه ویژه به پوشش مناسب بیمه تمام خطرپیمانکاران طرح‌ها به منظور کاهش ریسک و مخاطرات پروژه‌ها و آموزش مدیران و کارشناسان مربوطه
3. ضرورت اخذ بیمه نامه توسط پیمانکاران برای تجهیز کارگاه جهت اجرای طرح‌های توسعه منابع آب و پیش بینی خسارات جانی بصورت بی نام
4. ضرورت انجام مطالعات اجتماعی، جمعیتی، نیاز آبی، فنی و اقتصادی در طرح‌های توسعه منابع آب در انتقال بین حوضه‌ای
5. ارسال تجارب موفق و مقالات تهیه شده کلیه همکاران صنعت آب کشور (اعم از کارفرماها، مشاورین، پیمانکاران و ...) توسط معاونت‌های طرح و توسعه شرکت‌ها برای شرکت مدیریت منابع آب ایران جهت بررسی، ویرایش و انتشار در قالب یک مجموعه
6. اهمیت تحقیقات در استفاده از فن‌ آوری‌های نوین و دانش بومی برای طرح‌های عمرانی در فاز مطالعات، اجرا و بهره برداری
7. توجه به طراحی اجزاء پروژه‌ با نگرش بهینه سازی عملکرد آنها (به عنوان مثال نشت از سدها می تواند به موضوع نیاز زیست محیطی رودخانه ها، تغذیه آبخوان‌‌ها و حفظ شرایط پایدار اکوسیستم کمک نماید).
8. توجه به موضوع احیا و ساماندهی رودخانه‌ها برای پیش‌گیری از تهدیدات عوامل مختلف همچون سیل، انتشار آلودگی‌ها و...

در پایان کلیه شرکت کنندگان از شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی بخاطر میزبانی باشکوه چهارمین گردهمایی "دانش توسعه" ویژه معاونین محترم طرح و توسعه شرکت‌های آب منطقه‌ای سراسر کشور تشکر نمودند.