به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
جمعه، ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰,۲۱:۲۸

تجارب ارائه شده در گردهمایی اول (طالقان - بهار 1394)
گردهمایی اول - مهندس رحمانی، از پیش‌کسوتان شرکت آب منطقه‌ای تهران

تجارب ارائه شده در گردهمایی دوم (ارومیه - شهریور 1394)
گردهمایی دوم: آقای مهندس ... از شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی
گردهمایی دوم: آقای مهندس ... از شرکت آب منطقه‌ای چهارمحال و بختیاری
گردهمایی دوم: آقای مهندس ... از شرکت آب منطقه‌ای البرز
گردهمایی دوم: آقای مهندس ... از شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه
گردهمایی دوم: آقای مهندس خالق‌پناه از شرکت آب منطقه‌ای کردستان