به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
سه شنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۸,۲۲:۴۵

گزارش  |  مجری طرح

سد گرین


موقعیت

استان: همدان
شهر: نهاوند
محل سد: ۱۹ کیلومتری جنوب نهاوند

اهداف

هدف: تامین آب کشاورزی و شرب
آب قابل تنظیم سالانه: ۱۱۸/۴۰میلیون متر مکعب
ظرفیت اسمی نیروگاه: ۹مگاوات

هیدرولوژی

حوضه اصلی: خلیج فارس و دریای عمان
حوضه فرعی: کرخه
نام رودخانه: سراب گاماسیاب

مشخصات سد

نوع سد: سنگریزه‌ای با هسته رسی
طول تاج: ۶۱۱متر
ارتفاع از پی: ۱۰۵متر
ارتفاع از بستر: ۱۰۲متر
حجم بدنه سد: ۶/۲۰میلیون متر مکعب
حجم مخزن در نرمال: ۴۰میلیون متر مکعب
حجم مفید: ۳۹/۲۰میلیون متر مکعب

پیشرفت فیزیکی

کد مرحله: اجرایی (بدنه سد)
درصد پیشرفت: ۷/۳۳درصد
سال شروع: ۱۳۹۰سال
سال خاتمه: ۱۳۹۷سال

عوامل طرح

دستگاه اجرایی: آب منطقه‏ای همدان
مشاور: مهاب قدس
پیمانکار: ملی ساختمان