به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹,۱۴:۴۸

گزارش  |  مجری طرح

سد داریان


موقعیت

استان: کرمانشاه
شهر: پاوه
محل سد: ۳۵ کیلومتری شمال غربی پاوه، روستای داریان

اهداف

هدف: تامین آب کشاورزی و تولید برق
آب قابل تنظیم سالانه: ۱۲۴۰/۲۰میلیون متر مکعب
ظرفیت اسمی نیروگاه: ۲۱۰مگاوات

هیدرولوژی

حوضه اصلی: خلیج فارس و دریای عمان
حوضه فرعی: مرزی غرب
نام رودخانه: سیروان

مشخصات سد

نوع سد: سنگریزه‌ای با هسته رسی
طول تاج: ۳۶۸متر
ارتفاع از پی: ۱۷۹متر
ارتفاع از بستر: ۱۴۶متر
حجم بدنه سد: ۹/۷۰میلیون متر مکعب
حجم مخزن در نرمال: ۳۱۶/۳۰میلیون متر مکعب
حجم مفید: میلیون متر مکعب

پیشرفت فیزیکی

کد مرحله: اجرایی (بدنه سد)
درصد پیشرفت: ۳۰درصد
سال شروع: ۱۳۸۸سال
سال خاتمه: ۱۳۹۸سال

عوامل طرح

دستگاه اجرایی: توسعه منابع آب و نیروی ایران
مشاور: بند آب، مهاب قدس
پیمانکار: کولهام، فرآب، سانا