به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
سه شنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۸,۲۳:۳۰

گزارش

سد مراش


موقعیت

استان: زنجان
شهر: ماهنشان
محل سد: ۱۲۵ کیلومتری جنوبغربی زنجان، شهر دندی، روستای مراش

اهداف

هدف: تامین آب کشاورزی
آب قابل تنظیم سالانه: ۴۶/۴۰میلیون متر مکعب
ظرفیت اسمی نیروگاه: مگاوات

هیدرولوژی

حوضه اصلی: دریای خزر
حوضه فرعی: سفیدرود بزرگ
نام رودخانه: حلب (مراش)

مشخصات سد

نوع سد: خاکی با هسته رسی
طول تاج: ۸۱۰متر
ارتفاع از پی: ۷۶متر
ارتفاع از بستر: ۵۳متر
حجم بدنه سد: ۴/۲۳میلیون متر مکعب
حجم مخزن در نرمال: ۴۰/۸۸میلیون متر مکعب
حجم مفید: ۳۳/۵۰میلیون متر مکعب

پیشرفت فیزیکی

کد مرحله: اجرایی (بدنه سد)
درصد پیشرفت: ۱۵/۰۴درصد
سال شروع: ۱۳۸۸سال
سال خاتمه: ۱۳۹۸سال

عوامل طرح

دستگاه اجرایی: آب منطقه‏ای زنجان
مشاور: ارکان رهاب
پیمانکار: گوهررود گیلان