به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
سه شنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۸,۲۲:۵۲

گزارش

سد بزوشا


موقعیت

استان: زنجان
شهر: زنجان
محل سد: شهر زنجان، بخش زنجانرود، دهستان بزوشا

اهداف

هدف: تامین آب کشاورزی، تغذیه مصنوعی و کنترل سیلاب
آب قابل تنظیم سالانه: ۱/۵۰میلیون متر مکعب
ظرفیت اسمی نیروگاه: مگاوات

هیدرولوژی

حوضه اصلی: دریای خزر
حوضه فرعی: سفیدرود بزرگ
نام رودخانه:

مشخصات سد

نوع سد: خاکی با هسته رسی
طول تاج: ۲۵۰متر
ارتفاع از پی: ۱۸متر
ارتفاع از بستر: متر
حجم بدنه سد: ۰/۲۸میلیون متر مکعب
حجم مخزن در نرمال: ۰/۸۰میلیون متر مکعب
حجم مفید: ۰/۶۳میلیون متر مکعب

پیشرفت فیزیکی

کد مرحله: در دست بهره برداری
درصد پیشرفت: درصد
سال شروع: سال
سال خاتمه: ۱۳۸۵سال

عوامل طرح

دستگاه اجرایی: آب منطقه‏ای زنجان
مشاور:
پیمانکار: