به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
پنج شنبه، ۲۱ فروردین ۱۳۹۹,۲۳:۳۲

گزارش

سد تنظیمی کرخه (پای پل)


موقعیت

استان: خوزستان
شهر: اندیمشک
محل سد: ۲۵ کیلومتری غرب اندیمشک، ۱۰ کیلومتری سد مخزنی کرخه

اهداف

هدف:
آب قابل تنظیم سالانه: میلیون متر مکعب
ظرفیت اسمی نیروگاه: ۸مگاوات

هیدرولوژی

حوضه اصلی: خلیج فارس و دریای عمان
حوضه فرعی: کرخه
نام رودخانه: کرخه

مشخصات سد

نوع سد: بتن غلتکی (RCC)
طول تاج: ۳۵۰متر
ارتفاع از پی: ۳۴متر
ارتفاع از بستر: ۲۱متر
حجم بدنه سد: میلیون متر مکعب
حجم مخزن در نرمال: ۴۰میلیون متر مکعب
حجم مفید: ۱۰/۲۰میلیون متر مکعب

پیشرفت فیزیکی

کد مرحله: در دست بهره برداری
درصد پیشرفت: درصد
سال شروع: ۱۳۷۷سال
سال خاتمه: ۱۳۸۸سال

عوامل طرح

دستگاه اجرایی: آب و برق خوزستان
مشاور: مهاب قدس
پیمانکار: جهان کوثر