به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
جمعه، ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰,۲۲:۳۴

گزارش

سد تنظیمی گتوند


موقعیت

استان: خوزستان
شهر: گتوند
محل سد: گتوند

اهداف

هدف:
آب قابل تنظیم سالانه: میلیون متر مکعب
ظرفیت اسمی نیروگاه: مگاوات

هیدرولوژی

حوضه اصلی: خلیج فارس و دریای عمان
حوضه فرعی: کارون بزرگ
نام رودخانه: کارون

مشخصات سد

نوع سد: بتنی وزنی
طول تاج: ۲۰۲متر
ارتفاع از پی: ۲۷متر
ارتفاع از بستر: ۲۶متر
حجم بدنه سد: میلیون متر مکعب
حجم مخزن در نرمال: ۱۵میلیون متر مکعب
حجم مفید: ۵میلیون متر مکعب

پیشرفت فیزیکی

کد مرحله: در دست بهره برداری
درصد پیشرفت: درصد
سال شروع: ۱۳۵۴سال
سال خاتمه: ۱۳۵۶سال

عوامل طرح

دستگاه اجرایی: آب و برق خوزستان
مشاور:
پیمانکار: