به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
سه شنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۸,۲۳:۱۲

گزارش

سد سهرین2


موقعیت

استان: زنجان
شهر: زنجان
محل سد: زنجان، ۲ کیلومتری غرب روستای سهرین

اهداف

هدف:
آب قابل تنظیم سالانه: ۴/۵۰میلیون متر مکعب
ظرفیت اسمی نیروگاه: مگاوات

هیدرولوژی

حوضه اصلی: دریای خزر
حوضه فرعی: سفیدرود بزرگ
نام رودخانه: سهرین

مشخصات سد

نوع سد: خاکی
طول تاج: ۲۵۰متر
ارتفاع از پی: ۳متر
ارتفاع از بستر: متر
حجم بدنه سد: میلیون متر مکعب
حجم مخزن در نرمال: ۶میلیون متر مکعب
حجم مفید: میلیون متر مکعب

پیشرفت فیزیکی

کد مرحله: در دست بهره برداری
درصد پیشرفت: درصد
سال شروع: ۱۳۷۴سال
سال خاتمه: ۱۳۷۷سال

عوامل طرح

دستگاه اجرایی: آب منطقه‏ای زنجان
مشاور:
پیمانکار: