به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
سه شنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۸,۲۲:۴۳

گزارش

سد تنظیمی پاوه رود


موقعیت

استان: زنجان
شهر: زنجان
محل سد: ۵۰ کیلومتری شمال شرقی زنجان

اهداف

هدف:
آب قابل تنظیم سالانه: میلیون متر مکعب
ظرفیت اسمی نیروگاه: ۸مگاوات

هیدرولوژی

حوضه اصلی: دریای خزر
حوضه فرعی: سفیدرود بزرگ
نام رودخانه: قزل اوزن

مشخصات سد

نوع سد: بتنی
طول تاج: متر
ارتفاع از پی: ۳۲متر
ارتفاع از بستر: متر
حجم بدنه سد: ۰/۱۵میلیون متر مکعب
حجم مخزن در نرمال: ۱۵میلیون متر مکعب
حجم مفید: میلیون متر مکعب

پیشرفت فیزیکی

کد مرحله: اجرایی (بدنه سد)
درصد پیشرفت: ۴۵درصد
سال شروع: ۱۳۸۹سال
سال خاتمه: ۱۳۹۷سال

عوامل طرح

دستگاه اجرایی: آب منطقه‏ای زنجان
مشاور: تماوان
پیمانکار: گوهررود گیلان