به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
دوشنبه، ۲۳ تیر ۱۳۹۹,۰۲:۵۶

گزارش

سد الیمالات


موقعیت

استان: مازندران
شهر: نور
محل سد: ۱۴ کیلومتری جنوب شهرستان نور

اهداف

هدف: تامین آب کشاورزی
آب قابل تنظیم سالانه: ۲/۲۰میلیون متر مکعب
ظرفیت اسمی نیروگاه: مگاوات

هیدرولوژی

حوضه اصلی: دریای خزر
حوضه فرعی: رودخانه‌های بین سفیدرود و هراز
نام رودخانه: شامیرود (الیمالات)

مشخصات سد

نوع سد: خاکی
طول تاج: ۲۳۵متر
ارتفاع از پی: ۲۶متر
ارتفاع از بستر: ۲۲متر
حجم بدنه سد: ۰/۲۸میلیون متر مکعب
حجم مخزن در نرمال: ۰/۸۰میلیون متر مکعب
حجم مفید: ۰/۶۰میلیون متر مکعب

پیشرفت فیزیکی

کد مرحله: در دست بهره برداری
درصد پیشرفت: درصد
سال شروع: ۱۳۶۶سال
سال خاتمه: ۱۳۷۳سال

عوامل طرح

دستگاه اجرایی: آب منطقه‏ای مازندران
مشاور: آبگیر
پیمانکار: سپانو