به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
پنج شنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۹,۱۶:۲۵

گزارش

سد برزک کاشان


موقعیت

استان: اصفهان
شهر: کاشان
محل سد: ۶۵ کیلومتری کاشان، ۵ کیلومتری روستای برزک

اهداف

هدف: تامین آب کشاورزی
آب قابل تنظیم سالانه: ۱میلیون متر مکعب
ظرفیت اسمی نیروگاه: مگاوات

هیدرولوژی

حوضه اصلی: مرکزی
حوضه فرعی: دریاچه نمک
نام رودخانه: برزک

مشخصات سد

نوع سد: بتنی وزنی
طول تاج: ۱۳۰متر
ارتفاع از پی: ۴۴متر
ارتفاع از بستر: ۴۱متر
حجم بدنه سد: میلیون متر مکعب
حجم مخزن در نرمال: ۱میلیون متر مکعب
حجم مفید: میلیون متر مکعب

پیشرفت فیزیکی

کد مرحله: در دست مطالعه (مرحله دوم)
درصد پیشرفت: ۱۰۰درصد
سال شروع: ۱۳۸۶سال
سال خاتمه: ۱۳۸۷سال

عوامل طرح

دستگاه اجرایی: آب منطقه‏ای اصفهان
مشاور: مشانیر
پیمانکار: