به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
سه شنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۹,۰۱:۱۴

گزارش

سد پاباز نیشابور


موقعیت

استان: خراسان رضوی
شهر: نیشابور
محل سد: نیشابور

اهداف

هدف: تامین آب کشاورزی، تغذیه مصنوعی و کنترل سیلاب
آب قابل تنظیم سالانه: ۱/۲۰میلیون متر مکعب
ظرفیت اسمی نیروگاه: مگاوات

هیدرولوژی

حوضه اصلی: مرکزی
حوضه فرعی: کویر مرکزی
نام رودخانه: پاباز

مشخصات سد

نوع سد: خاکی غیر همگن
طول تاج: ۲۵۵متر
ارتفاع از پی: ۳۰متر
ارتفاع از بستر: ۱۵متر
حجم بدنه سد: ۰/۱۳میلیون متر مکعب
حجم مخزن در نرمال: ۱/۲۰میلیون متر مکعب
حجم مفید: ۱میلیون متر مکعب

پیشرفت فیزیکی

کد مرحله: در دست بهره برداری
درصد پیشرفت: درصد
سال شروع: ۱۳۷۷سال
سال خاتمه: ۱۳۸۲سال

عوامل طرح

دستگاه اجرایی: جهاد کشاورزی
مشاور: شخص حقیقی
پیمانکار: یار آب خراسان