به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
سه شنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۸,۲۳:۴۸

گزارش

سد بلوک


موقعیت

استان: زنجان
شهر: زنجان
محل سد: ۶۵ کیلومتری زنجان - میانه، روستای بلوک

اهداف

هدف: تامین آب کشاورزی، تغذیه مصنوعی و کنترل سیلاب
آب قابل تنظیم سالانه: ۱/۵۸میلیون متر مکعب
ظرفیت اسمی نیروگاه: مگاوات

هیدرولوژی

حوضه اصلی: دریای خزر
حوضه فرعی: سفیدرود بزرگ
نام رودخانه: مسیل بلوک

مشخصات سد

نوع سد: خاکی با هسته رسی
طول تاج: ۶۴۰متر
ارتفاع از پی: ۲۹متر
ارتفاع از بستر: ۲۴متر
حجم بدنه سد: ۰/۴۷میلیون متر مکعب
حجم مخزن در نرمال: ۱/۵۷میلیون متر مکعب
حجم مفید: ۱/۵۰میلیون متر مکعب

پیشرفت فیزیکی

کد مرحله: اجرایی (بدنه سد)
درصد پیشرفت: ۸۹درصد
سال شروع: ۱۳۸۵سال
سال خاتمه: ۱۳۹۲سال

عوامل طرح

دستگاه اجرایی: آب منطقه‏ای زنجان
مشاور: فراز آب
پیمانکار: ابتکار بهسازان