به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
سه شنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۸,۲۳:۰۷

گزارش  |  مجری طرح  |  پیوستها

سد تالوار


موقعیت

استان: کردستان
شهر: بیجار
محل سد: ۳۰ کیلومتری شرق بیجار، ۱۵۲ کیلومتری جنوبغربی زنجان

اهداف

هدف: تامین آب کشاورزی و شرب
آب قابل تنظیم سالانه: ۲۳۱میلیون متر مکعب
ظرفیت اسمی نیروگاه: مگاوات

هیدرولوژی

حوضه اصلی: دریای خزر
حوضه فرعی: سفیدرود بزرگ
نام رودخانه: تالوار

مشخصات سد

نوع سد: خاکی با هسته رسی
طول تاج: ۵۲۹متر
ارتفاع از پی: ۸۸متر
ارتفاع از بستر: ۷۶متر
حجم بدنه سد: ۴/۰۴میلیون متر مکعب
حجم مخزن در نرمال: ۵۰۰میلیون متر مکعب
حجم مفید: ۴۰۶/۸۰میلیون متر مکعب

پیشرفت فیزیکی

کد مرحله: اجرایی (بدنه سد)
درصد پیشرفت: ۹۸/۶۰درصد
سال شروع: ۱۳۷۵سال
سال خاتمه: ۱۳۹۲سال

عوامل طرح

دستگاه اجرایی: آب منطقه‏ای زنجان
مشاور: مهاب قدس
پیمانکار: استراتوس