به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
سه شنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۹,۰۱:۳۱

گزارش

سد پاعلم


موقعیت

استان: لرستان
شهر: پلدختر
محل سد: ۴۰ کیلومتری جنوب شهرستان پلدختر

اهداف

هدف: تامین انرژی برقابی
آب قابل تنظیم سالانه: میلیون متر مکعب
ظرفیت اسمی نیروگاه: ۴۳۰مگاوات

هیدرولوژی

حوضه اصلی: خلیج فارس و دریای عمان
حوضه فرعی: کرخه
نام رودخانه: کرخه

مشخصات سد

نوع سد: بتنی قوسی‌وزنی
طول تاج: ۳۷۰متر
ارتفاع از پی: ۲۰۰متر
ارتفاع از بستر: ۱۴۰متر
حجم بدنه سد: ۱/۵۵میلیون متر مکعب
حجم مخزن در نرمال: ۳۱۲۷میلیون متر مکعب
حجم مفید: ۳۶۰میلیون متر مکعب

پیشرفت فیزیکی

کد مرحله: در دست مطالعه (مرحله دوم)
درصد پیشرفت: ۱درصد
سال شروع: ۱۳۸۹سال
سال خاتمه: ۱۳۹۲سال

عوامل طرح

دستگاه اجرایی: توسعه منابع آب و نیروی ایران
مشاور: مهاب قدس
پیمانکار: