به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
سه شنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۹,۰۱:۳۶

گزارش  |  پیوستها

سد پانزده خرداد


موقعیت

استان: مرکزی
شهر: دلیجان
محل سد: ۸۰ کیلومتری جنوب شهر قم

اهداف

هدف: تامین آب کشاورزی، شرب و برق
آب قابل تنظیم سالانه: ۱۰۵میلیون متر مکعب
ظرفیت اسمی نیروگاه: مگاوات

هیدرولوژی

حوضه اصلی: مرکزی
حوضه فرعی: دریاچه نمک
نام رودخانه: قمرود

مشخصات سد

نوع سد: خاکی با هسته رسی
طول تاج: ۳۲۰متر
ارتفاع از پی: ۹۶/۸۰متر
ارتفاع از بستر: ۵۴/۳۰متر
حجم بدنه سد: ۲میلیون متر مکعب
حجم مخزن در نرمال: ۱۹۵/۵۰میلیون متر مکعب
حجم مفید: ۱۷۷میلیون متر مکعب

پیشرفت فیزیکی

کد مرحله: در دست بهره برداری
درصد پیشرفت: درصد
سال شروع: ۱۳۶۵سال
سال خاتمه: ۱۳۷۳سال

عوامل طرح

دستگاه اجرایی: آب منطقه‏ای قم
مشاور: مهاب قدس
پیمانکار: سابیر