به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
پنج شنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۹,۱۵:۴۵

گزارش

سد جیرفت


موقعیت

استان: کرمان
شهر: جیرفت
محل سد: ۴۰ کیلومتری شمال جیرفت، تنگه نراب

اهداف

هدف: تامین آب کشاورزی و تولید برق
آب قابل تنظیم سالانه: ۲۸۳میلیون متر مکعب
ظرفیت اسمی نیروگاه: ۳۲مگاوات

هیدرولوژی

حوضه اصلی: مرکزی
حوضه فرعی: هامون جازموریان
نام رودخانه: هلیل رود

مشخصات سد

نوع سد: بتنی دوقوسی
طول تاج: ۲۵۰متر
ارتفاع از پی: ۱۳۳متر
ارتفاع از بستر: ۱۲۸متر
حجم بدنه سد: ۰/۳۵میلیون متر مکعب
حجم مخزن در نرمال: ۳۶۹میلیون متر مکعب
حجم مفید: ۳۰۶میلیون متر مکعب

پیشرفت فیزیکی

کد مرحله: در دست بهره برداری
درصد پیشرفت: درصد
سال شروع: ۱۳۶۴سال
سال خاتمه: ۱۳۷۰سال

عوامل طرح

دستگاه اجرایی: آب منطقه‏ای کرمان
مشاور: اشتوکی
پیمانکار: پیماب