به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
سه شنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۸,۲۲:۴۱

گزارش

سد حسن ابدال


موقعیت

استان: زنجان
شهر: زنجان
محل سد: ۱۰ کیلومتری شهر زنجان، روستای حسن ابدال

اهداف

هدف: تامین آب کشاورزی و شرب
آب قابل تنظیم سالانه: ۴/۸۰میلیون متر مکعب
ظرفیت اسمی نیروگاه: مگاوات

هیدرولوژی

حوضه اصلی: دریای خزر
حوضه فرعی: سفیدرود بزرگ
نام رودخانه: حسن ابدال

مشخصات سد

نوع سد: خاکی همگن
طول تاج: ۳۰۰متر
ارتفاع از پی: ۴۰/۵۰متر
ارتفاع از بستر: ۳۴/۵۰متر
حجم بدنه سد: ۰/۲۹میلیون متر مکعب
حجم مخزن در نرمال: ۲/۷۰میلیون متر مکعب
حجم مفید: میلیون متر مکعب

پیشرفت فیزیکی

کد مرحله: در دست بهره برداری
درصد پیشرفت: درصد
سال شروع: ۱۳۷۸سال
سال خاتمه: ۱۳۸۲سال

عوامل طرح

دستگاه اجرایی: جهاد کشاورزی
مشاور: جهاد کشاورزی
پیمانکار: جهاد نصر