به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
سه شنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۸,۲۲:۴۱

گزارش

سد داش بلاغ


موقعیت

استان: زنجان
شهر: زنجان
محل سد: ۶۵ کیلومتری شمال غربی زنجان

اهداف

هدف: تامین آب کشاورزی، تغذیه مصنوعی و کنترل سیلاب
آب قابل تنظیم سالانه: ۱/۰۳میلیون متر مکعب
ظرفیت اسمی نیروگاه: مگاوات

هیدرولوژی

حوضه اصلی: دریای خزر
حوضه فرعی: سفیدرود بزرگ
نام رودخانه: سرشاخه زنجانرود

مشخصات سد

نوع سد: خاکی
طول تاج: ۱۹۵متر
ارتفاع از پی: ۲۰متر
ارتفاع از بستر: ۱۸متر
حجم بدنه سد: ۰/۱۵میلیون متر مکعب
حجم مخزن در نرمال: ۱/۰۳میلیون متر مکعب
حجم مفید: ۰/۸۶میلیون متر مکعب

پیشرفت فیزیکی

کد مرحله: در دست بهره برداری
درصد پیشرفت: درصد
سال شروع: ۱۳۷۸سال
سال خاتمه: ۱۳۸۰سال

عوامل طرح

دستگاه اجرایی: آب منطقه‏ای زنجان
مشاور: آب زنجان
پیمانکار: جهاد نصر