به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
سه شنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۷,۰۷:۵۰

گزارش

سد دهن قلعه بردسکن


موقعیت

استان: خراسان رضوی
شهر: بردسکن
محل سد: بردسکن، ۲۰ کیلومتری غرب بخش انابد

اهداف

هدف: تغذیه مصنوعی و کنترل سیلاب
آب قابل تنظیم سالانه: ۱۵/۵۰میلیون متر مکعب
ظرفیت اسمی نیروگاه: مگاوات

هیدرولوژی

حوضه اصلی: مرکزی
حوضه فرعی: کویر مرکزی
نام رودخانه: دهن ‌قلعه

مشخصات سد

نوع سد: خاکی با هسته رسی
طول تاج: ۷۶۰متر
ارتفاع از پی: ۲۵متر
ارتفاع از بستر: ۱۹متر
حجم بدنه سد: ۰/۸۱میلیون متر مکعب
حجم مخزن در نرمال: ۵/۹۷میلیون متر مکعب
حجم مفید: میلیون متر مکعب

پیشرفت فیزیکی

کد مرحله: در دست بهره برداری
درصد پیشرفت: درصد
سال شروع: ۱۳۸۲سال
سال خاتمه: ۱۳۸۵سال

عوامل طرح

دستگاه اجرایی: آب منطقه‏ای خراسان رضوی
مشاور: آب پوی
پیمانکار: راهسر