به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
سه شنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۹,۰۲:۳۳

گزارش  |  مجری طرح

سد اشنویه (چپرآباد)


موقعیت

استان: آذربایجان غربی
شهر: اشنویه
محل سد: ۱۲ کیلومتری جنوب شرقی اشنویه

اهداف

هدف: تامین آب کشاورزی، شرب و برق
آب قابل تنظیم سالانه: ۲۵۵/۶۰میلیون متر مکعب
ظرفیت اسمی نیروگاه: مگاوات

هیدرولوژی

حوضه اصلی: ارومیه
حوضه فرعی: ارومیه
نام رودخانه: گدارچای - کانی رش

مشخصات سد

نوع سد: خاکی با هسته رسی
طول تاج: ۴۸۶متر
ارتفاع از پی: ۴۶/۱۰متر
ارتفاع از بستر: ۴۴/۵۰متر
حجم بدنه سد: ۱/۸۰میلیون متر مکعب
حجم مخزن در نرمال: ۱۲۷میلیون متر مکعب
حجم مفید: میلیون متر مکعب

پیشرفت فیزیکی

کد مرحله: اجرایی (بدنه سد)
درصد پیشرفت: ۷۷/۵۰درصد
سال شروع: ۱۳۸۱سال
سال خاتمه: ۱۳۹۴سال

عوامل طرح

دستگاه اجرایی: آب منطقه‏ای آذربایجان غربی
مشاور: پویاب
پیمانکار: سپانو (قبلی)، سه کوه (جدید)