به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
پنج شنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۹,۱۴:۴۴

گزارش  |  مجری طرح  |  پیوستها

سد رئیس علی دلواری


موقعیت

استان: بوشهر
شهر: برازجان
محل سد: ۶۰ کیلومتری شمال غربی برازجان

اهداف

هدف: تامین آب کشاورزی، تولید برق و کنترل سیلاب
آب قابل تنظیم سالانه: ۵۲۰میلیون متر مکعب
ظرفیت اسمی نیروگاه: ۱۹/۴۰مگاوات

هیدرولوژی

حوضه اصلی: خلیج فارس و دریای عمان
حوضه فرعی: حله‌رود و رودخانه‌های کوچک
نام رودخانه: شاپور

مشخصات سد

نوع سد: بتنی دوقوسی
طول تاج: ۲۴۰متر
ارتفاع از پی: ۱۱۵متر
ارتفاع از بستر: ۱۰۲متر
حجم بدنه سد: ۰/۲۲میلیون متر مکعب
حجم مخزن در نرمال: ۶۹۴میلیون متر مکعب
حجم مفید: ۵۲۴میلیون متر مکعب

پیشرفت فیزیکی

کد مرحله: در دست بهره برداری
درصد پیشرفت: درصد
سال شروع: ۱۳۷۵سال
سال خاتمه: ۱۳۸۶سال

عوامل طرح

دستگاه اجرایی: آب منطقه‏ای بوشهر
مشاور: مهاب قدس
پیمانکار: جهاد توسعه