به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
پنج شنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۹,۱۴:۵۱

گزارش  |  پیوستها

سد زاینده رود


موقعیت

استان: اصفهان
شهر: اصفهان
محل سد: ۱۱۰ کیلومتری غرب اصفهان، چادگان

اهداف

هدف: تامین آب کشاورزی، شرب و برق
آب قابل تنظیم سالانه: ۱۵۰۰میلیون متر مکعب
ظرفیت اسمی نیروگاه: ۵۵/۵۰مگاوات

هیدرولوژی

حوضه اصلی: مرکزی
حوضه فرعی: گاو خونی
نام رودخانه: زاینده رود

مشخصات سد

نوع سد: بتنی دوقوسی
طول تاج: ۴۵۲متر
ارتفاع از پی: ۱۰۰متر
ارتفاع از بستر: ۸۸متر
حجم بدنه سد: ۰/۵۴میلیون متر مکعب
حجم مخزن در نرمال: ۱۴۷۰میلیون متر مکعب
حجم مفید: ۱۴۵۰میلیون متر مکعب

پیشرفت فیزیکی

کد مرحله: در دست بهره برداری
درصد پیشرفت: درصد
سال شروع: ۱۳۴۵سال
سال خاتمه: ۱۳۴۹سال

عوامل طرح

دستگاه اجرایی: آب منطقه‏ای اصفهان
مشاور: سوگرا
پیمانکار: ساسر