به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
یکشنبه، ۲۶ خرداد ۱۳۹۸,۱۶:۰۵

گزارش

سد زریوار


موقعیت

استان: کردستان
شهر: مریوان
محل سد: مریوان

اهداف

هدف: تامین آب کشاورزی
آب قابل تنظیم سالانه: ۳۴/۶۰میلیون متر مکعب
ظرفیت اسمی نیروگاه: مگاوات

هیدرولوژی

حوضه اصلی: خلیج فارس و دریای عمان
حوضه فرعی: مرزی غرب
نام رودخانه: زریوار

مشخصات سد

نوع سد: خاکی همگن
طول تاج: ۱۷۷۰متر
ارتفاع از پی: ۱۱متر
ارتفاع از بستر: ۴متر
حجم بدنه سد: ۰/۶۲میلیون متر مکعب
حجم مخزن در نرمال: ۵۸میلیون متر مکعب
حجم مفید: ۳۴/۶۰میلیون متر مکعب

پیشرفت فیزیکی

کد مرحله: در دست بهره برداری
درصد پیشرفت: درصد
سال شروع: ۱۳۷۱سال
سال خاتمه: ۱۳۷۴سال

عوامل طرح

دستگاه اجرایی: آب منطقه‏ای کردستان
مشاور: پویاب - تواناب
پیمانکار: پانیر