به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
سه شنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۹,۰۱:۲۳

گزارش  |  پیوستها

سد چالی دره طرقبه


موقعیت

استان: خراسان رضوی
شهر: طرقبه
محل سد: ۱۵ کیلومتری جنوب غربی مشهد، طرقبه

اهداف

هدف: تامین آب کشاورزی
آب قابل تنظیم سالانه: ۱/۴۰میلیون متر مکعب
ظرفیت اسمی نیروگاه: مگاوات

هیدرولوژی

حوضه اصلی: سرخس
حوضه فرعی: سرخس
نام رودخانه: خارج بستر چالی دره

مشخصات سد

نوع سد: خاکی
طول تاج: ۱۵۰متر
ارتفاع از پی: ۲۹/۱۰متر
ارتفاع از بستر: ۲۴/۲۵متر
حجم بدنه سد: ۰/۲۰میلیون متر مکعب
حجم مخزن در نرمال: ۱/۴۰میلیون متر مکعب
حجم مفید: ۱/۴۰میلیون متر مکعب

پیشرفت فیزیکی

کد مرحله: در دست بهره برداری
درصد پیشرفت: درصد
سال شروع: ۱۳۷۶سال
سال خاتمه: ۱۳۸۱سال

عوامل طرح

دستگاه اجرایی: آب منطقه‏ای خراسان رضوی
مشاور: آب خراسان
پیمانکار: کهر خراسان