به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
سه شنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۸,۲۳:۰۴

گزارش

سد سارمساقلو


موقعیت

استان: زنجان
شهر: زنجان
محل سد: زنجان

اهداف

هدف: تغذیه مصنوعی و کنترل سیلاب
آب قابل تنظیم سالانه: ۱/۴۶میلیون متر مکعب
ظرفیت اسمی نیروگاه: مگاوات

هیدرولوژی

حوضه اصلی: دریای خزر
حوضه فرعی: سفیدرود بزرگ
نام رودخانه: تهم چای (سارمساقلو)

مشخصات سد

نوع سد: خاکی غیر همگن
طول تاج: ۱۸۰متر
ارتفاع از پی: ۱۹متر
ارتفاع از بستر: ۱۴متر
حجم بدنه سد: ۰/۱۰میلیون متر مکعب
حجم مخزن در نرمال: ۰/۹۰میلیون متر مکعب
حجم مفید: ۰/۸۴میلیون متر مکعب

پیشرفت فیزیکی

کد مرحله: در دست بهره برداری
درصد پیشرفت: درصد
سال شروع: ۱۳۶۵سال
سال خاتمه: ۱۳۶۷سال

عوامل طرح

دستگاه اجرایی: جهاد کشاورزی
مشاور:
پیمانکار: جهاد کشاورزی