به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
سه شنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۹,۰۱:۲۹

گزارش

سد چاه انجیر


موقعیت

استان: هرمزگان
شهر: حاجی آباد
محل سد: حاجی آباد

اهداف

هدف: تامین آب کشاورزی، تغذیه مصنوعی و کنترل سیلاب
آب قابل تنظیم سالانه: ۰/۸۰میلیون متر مکعب
ظرفیت اسمی نیروگاه: مگاوات

هیدرولوژی

حوضه اصلی: مرکزی
حوضه فرعی: کویر ابرقو، سیرجان
نام رودخانه: چاه انجیر

مشخصات سد

نوع سد: خاکی غیر همگن
طول تاج: ۱۹۰متر
ارتفاع از پی: ۱۴متر
ارتفاع از بستر: ۱۳متر
حجم بدنه سد: ۰/۰۶میلیون متر مکعب
حجم مخزن در نرمال: ۱/۵۰میلیون متر مکعب
حجم مفید: میلیون متر مکعب

پیشرفت فیزیکی

کد مرحله: در دست بهره برداری
درصد پیشرفت: درصد
سال شروع: ۱۳۷۸سال
سال خاتمه: ۱۳۸۲سال

عوامل طرح

دستگاه اجرایی: جهاد کشاورزی
مشاور: منابع آب و خاک
پیمانکار: آب و خاک