به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
پنج شنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۹,۱۶:۰۲

گزارش

سد ساوه (الغدیر)


موقعیت

استان: مرکزی
شهر: ساوه
محل سد: ۳۵ کیلومتری غرب ساوه

اهداف

هدف: تامین آب کشاورزی و تولید برق
آب قابل تنظیم سالانه: ۲۳۰میلیون متر مکعب
ظرفیت اسمی نیروگاه: ۱۵مگاوات

هیدرولوژی

حوضه اصلی: مرکزی
حوضه فرعی: دریاچه نمک
نام رودخانه: وفرقان (قره چای)

مشخصات سد

نوع سد: بتنی دوقوسی
طول تاج: ۲۶۵متر
ارتفاع از پی: ۱۲۸متر
ارتفاع از بستر: ۹۱متر
حجم بدنه سد: ۰/۳۲میلیون متر مکعب
حجم مخزن در نرمال: ۲۹۰میلیون متر مکعب
حجم مفید: ۲۷۰میلیون متر مکعب

پیشرفت فیزیکی

کد مرحله: در دست بهره برداری
درصد پیشرفت: درصد
سال شروع: ۱۳۶۲سال
سال خاتمه: ۱۳۷۲سال

عوامل طرح

دستگاه اجرایی: آب منطقه‏ای مرکزی
مشاور: مهاب قدس
پیمانکار: سابیر