به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
سه شنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۹,۰۱:۳۳

گزارش

سد چاه زرد


موقعیت

استان: خراسان جنوبی
شهر: بیرجند
محل سد: بیرجند

اهداف

هدف: تامین آب کشاورزی، تغذیه مصنوعی و کنترل سیلاب
آب قابل تنظیم سالانه: ۰/۴۸میلیون متر مکعب
ظرفیت اسمی نیروگاه: مگاوات

هیدرولوژی

حوضه اصلی: مرکزی
حوضه فرعی: کویر لوت
نام رودخانه: چاه زرد

مشخصات سد

نوع سد: خاکی همگن
طول تاج: ۲۷۸متر
ارتفاع از پی: ۱۰متر
ارتفاع از بستر: ۷/۵۰متر
حجم بدنه سد: ۰/۰۴میلیون متر مکعب
حجم مخزن در نرمال: ۰/۴۸میلیون متر مکعب
حجم مفید: میلیون متر مکعب

پیشرفت فیزیکی

کد مرحله: در دست بهره برداری
درصد پیشرفت: درصد
سال شروع: ۱۳۶۷سال
سال خاتمه: ۱۳۶۷سال

عوامل طرح

دستگاه اجرایی: جهاد کشاورزی
مشاور: جهاد کشاورزی
پیمانکار: جهاد کشاورزی