به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
پنج شنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۹,۱۵:۲۱

گزارش  |  پیوستها

سد سفیدرود


موقعیت

استان: گیلان
شهر: منجیل
محل سد: ۸۰ کیلومتری جنوب رشت، شهرستان رودبار، منجیل

اهداف

هدف: تامین آب کشاورزی، شرب و برق
آب قابل تنظیم سالانه: ۲۲۰۰میلیون متر مکعب
ظرفیت اسمی نیروگاه: ۸۷/۵۰مگاوات

هیدرولوژی

حوضه اصلی: دریای خزر
حوضه فرعی: سفیدرود بزرگ
نام رودخانه: سفیدرود (قزل اوزن)

مشخصات سد

نوع سد: بتنی وزنی پایه‌دار
طول تاج: ۴۲۵متر
ارتفاع از پی: ۱۰۶متر
ارتفاع از بستر: ۸۶متر
حجم بدنه سد: ۰/۸۲میلیون متر مکعب
حجم مخزن در نرمال: ۱۷۶۵میلیون متر مکعب
حجم مفید: ۱۱۱۲میلیون متر مکعب

پیشرفت فیزیکی

کد مرحله: در دست بهره برداری
درصد پیشرفت: درصد
سال شروع: ۱۳۳۶سال
سال خاتمه: ۱۳۴۰سال

عوامل طرح

دستگاه اجرایی: آب منطقه‏ای گیلان
مشاور: اتکو - افر
پیمانکار: ساسر