به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
سه شنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۹,۰۱:۴۷

گزارش

سد چتز


موقعیت

استان: زنجان
شهر: زرین آباد
محل سد: زرین آباد

اهداف

هدف: تامین آب کشاورزی
آب قابل تنظیم سالانه: ۱میلیون متر مکعب
ظرفیت اسمی نیروگاه: مگاوات

هیدرولوژی

حوضه اصلی: دریای خزر
حوضه فرعی: سفیدرود بزرگ
نام رودخانه: اوغلبیک

مشخصات سد

نوع سد: خاکی همگن
طول تاج: ۲۵۰متر
ارتفاع از پی: ۱۶متر
ارتفاع از بستر: ۱۲متر
حجم بدنه سد: ۰/۱۵میلیون متر مکعب
حجم مخزن در نرمال: ۰/۴۵میلیون متر مکعب
حجم مفید: میلیون متر مکعب

پیشرفت فیزیکی

کد مرحله: در دست بهره برداری
درصد پیشرفت: درصد
سال شروع: ۱۳۷۱سال
سال خاتمه: ۱۳۷۴سال

عوامل طرح

دستگاه اجرایی: آب منطقه‏ای زنجان
مشاور:
پیمانکار: رازان پل