به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
پنج شنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۹,۱۵:۴۰

گزارش  |  مجری طرح  |  پیوستها

سد سیمره (هینی مینی)


موقعیت

استان: ایلام
شهر: ایلام
محل سد: ۴۰ کیلومتری شمال غربی دره شهر

اهداف

هدف: تامین انرژی برقابی
آب قابل تنظیم سالانه: ۱۰۰۰میلیون متر مکعب
ظرفیت اسمی نیروگاه: ۴۸۰مگاوات

هیدرولوژی

حوضه اصلی: خلیج فارس و دریای عمان
حوضه فرعی: کرخه
نام رودخانه: سیمره

مشخصات سد

نوع سد: بتنی دوقوسی
طول تاج: ۲۰۲متر
ارتفاع از پی: ۱۸۰متر
ارتفاع از بستر: متر
حجم بدنه سد: ۰/۵۸میلیون متر مکعب
حجم مخزن در نرمال: ۲۸۴۵میلیون متر مکعب
حجم مفید: ۲۲۴۱میلیون متر مکعب

پیشرفت فیزیکی

کد مرحله: اجرایی (بدنه سد)
درصد پیشرفت: ۹۰/۵۰درصد
سال شروع: ۱۳۷۶سال
سال خاتمه: ۱۳۹۳سال

عوامل طرح

دستگاه اجرایی: توسعه منابع آب و نیروی ایران
مشاور: مهاب قدس - مشانیر
پیمانکار: تابلیه - پرلیت - فرآب