به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
سه شنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۸,۲۳:۰۸

گزارش  |  مجری طرح

سد شنجور


موقعیت

استان: همدان
شهر: رزن
محل سد: ۲۰ کیلومتری شرق رزن، ۴۰۰ متری روستای شنجور

اهداف

هدف: تامین آب کشاورزی و آب شرب و صنعت
آب قابل تنظیم سالانه: ۵/۵۰میلیون متر مکعب
ظرفیت اسمی نیروگاه: مگاوات

هیدرولوژی

حوضه اصلی: مرکزی
حوضه فرعی: دریاچه نمک
نام رودخانه: زهتران (شنجور)

مشخصات سد

نوع سد: خاکی با هسته رسی
طول تاج: ۶۸۰متر
ارتفاع از پی: ۳۰متر
ارتفاع از بستر: ۲۹متر
حجم بدنه سد: ۱/۱۳میلیون متر مکعب
حجم مخزن در نرمال: ۵/۲۰میلیون متر مکعب
حجم مفید: ۳/۷۰میلیون متر مکعب

پیشرفت فیزیکی

کد مرحله: اجرایی (بدنه سد)
درصد پیشرفت: ۶۰/۴۰درصد
سال شروع: ۱۳۸۵سال
سال خاتمه: ۱۳۹۵سال

عوامل طرح

دستگاه اجرایی: آب منطقه‏ای همدان
مشاور: آبان پژوه
پیمانکار: آب و خاک