به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
جمعه، ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰,۲۲:۰۷

گزارش  |  مجری طرح

سد شهید کاظمی بوکان (زرینه رود)


موقعیت

استان: آذربایجان غربی
شهر: بوکان
محل سد: ۳۵ کیلومتری جنوب شرقی بوکان

اهداف

هدف: تامین آب کشاورزی، شرب و برق
آب قابل تنظیم سالانه: ۶۰۵میلیون متر مکعب
ظرفیت اسمی نیروگاه: مگاوات

هیدرولوژی

حوضه اصلی: ارومیه
حوضه فرعی: ارومیه
نام رودخانه: زرینه رود

مشخصات سد

نوع سد: خاکی با هسته رسی
طول تاج: ۵۳۰متر
ارتفاع از پی: ۵۰متر
ارتفاع از بستر: ۴۸متر
حجم بدنه سد: ۱/۸۹میلیون متر مکعب
حجم مخزن در نرمال: ۶۵۰میلیون متر مکعب
حجم مفید: ۴۸۶میلیون متر مکعب

پیشرفت فیزیکی

کد مرحله: در دست بهره برداری
درصد پیشرفت: درصد
سال شروع: ۱۳۴۶سال
سال خاتمه: ۱۳۵۰سال

عوامل طرح

دستگاه اجرایی: آب منطقه‏ای آذربایجان غربی
مشاور: جستین و کورتنی
پیمانکار: پور اتریش