به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
پنج شنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۹,۱۵:۳۲

گزارش  |  پیوستها

سد شیروان (بارزو)


موقعیت

استان: خراسان شمالی
شهر: شیروان
محل سد: ۴۰ کیلومتری شمال شیروان

اهداف

هدف: تامین آب کشاورزی و شرب
آب قابل تنظیم سالانه: ۴۴/۴۰میلیون متر مکعب
ظرفیت اسمی نیروگاه: مگاوات

هیدرولوژی

حوضه اصلی: دریای خزر
حوضه فرعی: اترک
نام رودخانه: قلجق (سرشاخه اترک)

مشخصات سد

نوع سد: بتنی دوقوسی
طول تاج: ۳۲۵متر
ارتفاع از پی: ۸۳متر
ارتفاع از بستر: ۶۳متر
حجم بدنه سد: ۰/۱۹میلیون متر مکعب
حجم مخزن در نرمال: ۹۲میلیون متر مکعب
حجم مفید: ۷۷/۲۰میلیون متر مکعب

پیشرفت فیزیکی

کد مرحله: در دست بهره برداری
درصد پیشرفت: درصد
سال شروع: ۱۳۷۲سال
سال خاتمه: ۱۳۸۰سال

عوامل طرح

دستگاه اجرایی: آب منطقه‏ای خراسان شمالی
مشاور: مهاب قدس
پیمانکار: ملی ساختمان