به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
سه شنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۸,۲۳:۲۲

گزارش

سد عباس آباد بهشهر


موقعیت

استان: مازندران
شهر: بهشهر
محل سد: بهشهر

اهداف

هدف: تامین آب کشاورزی
آب قابل تنظیم سالانه: ۱/۱۰میلیون متر مکعب
ظرفیت اسمی نیروگاه: مگاوات

هیدرولوژی

حوضه اصلی: دریای خزر
حوضه فرعی: هراز - قره سو
نام رودخانه: التپی (علی تپه)

مشخصات سد

نوع سد: سنگی
طول تاج: ۱۹۷متر
ارتفاع از پی: ۱۲متر
ارتفاع از بستر: ۶/۵۰متر
حجم بدنه سد: میلیون متر مکعب
حجم مخزن در نرمال: ۰/۶۰میلیون متر مکعب
حجم مفید: میلیون متر مکعب

پیشرفت فیزیکی

کد مرحله: در دست بهره برداری
درصد پیشرفت: درصد
سال شروع: ۱۳۷۹سال
سال خاتمه: ۱۳۸۰سال

عوامل طرح

دستگاه اجرایی: آب منطقه‏ای مازندران
مشاور:
پیمانکار: