به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
دوشنبه، ۳۱ شهریور ۱۳۹۹,۱۵:۳۲

گزارش  |  مجری طرح

سد عزیزکیان


موقعیت

استان: گیلان
شهر: رشت
محل سد: ۱۵ کیلومتری جنوب شرقی رشت

اهداف

هدف: تامین آب کشاورزی و شرب
آب قابل تنظیم سالانه: ۱۰/۸۰میلیون متر مکعب
ظرفیت اسمی نیروگاه: مگاوات

هیدرولوژی

حوضه اصلی: دریای خزر
حوضه فرعی: تالش مرداب انزلی
نام رودخانه: گوهررود

مشخصات سد

نوع سد: بتن غلتکی (RCC)
طول تاج: ۳۲۵متر
ارتفاع از پی: ۴۹/۵۰متر
ارتفاع از بستر: ۳۴/۵۰متر
حجم بدنه سد: ۰/۱۵میلیون متر مکعب
حجم مخزن در نرمال: ۱۲/۵۰میلیون متر مکعب
حجم مفید: ۱۲میلیون متر مکعب

پیشرفت فیزیکی

کد مرحله: در دست مطالعه (مرحله دوم)
درصد پیشرفت: ۲۵درصد
سال شروع: ۱۳۸۶سال
سال خاتمه: ۱۳۹۳سال

عوامل طرح

دستگاه اجرایی: آب منطقه‏ای گیلان
مشاور: پندام
پیمانکار: