به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
سه شنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۸,۲۳:۴۴

گزارش  |  پیوستها

سد فریم صحرا


موقعیت

استان: مازندران
شهر: ساری
محل سد: ۶۰ کیلومتری ‌جنوب شرقی ‌ساری

اهداف

هدف: تامین آب کشاورزی
آب قابل تنظیم سالانه: ۴/۷۰میلیون متر مکعب
ظرفیت اسمی نیروگاه: مگاوات

هیدرولوژی

حوضه اصلی: دریای خزر
حوضه فرعی: هراز - قره سو
نام رودخانه: عروس و داماد

مشخصات سد

نوع سد: خاکی سنگریزه‌ای
طول تاج: ۳۹۷متر
ارتفاع از پی: ۴۸/۵۰متر
ارتفاع از بستر: ۳۲/۵۰متر
حجم بدنه سد: ۰/۹۵میلیون متر مکعب
حجم مخزن در نرمال: ۳میلیون متر مکعب
حجم مفید: ۲/۸۰میلیون متر مکعب

پیشرفت فیزیکی

کد مرحله: در دست بهره برداری
درصد پیشرفت: درصد
سال شروع: ۱۳۷۵سال
سال خاتمه: ۱۳۷۹سال

عوامل طرح

دستگاه اجرایی: آب منطقه‏ای مازندران
مشاور: تهران سحاب
پیمانکار: کولهام