به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
سه شنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۸,۲۲:۳۹

گزارش

سد فیله خاصه


موقعیت

استان: زنجان
شهر: زنجان
محل سد: ۷۵ کیلومتری شمال غربی زنجان، روستای فیله خاصه

اهداف

هدف: تامین آب کشاورزی، تغذیه مصنوعی و کنترل سیلاب
آب قابل تنظیم سالانه: ۱/۷۷میلیون متر مکعب
ظرفیت اسمی نیروگاه: مگاوات

هیدرولوژی

حوضه اصلی: دریای خزر
حوضه فرعی: سفیدرود بزرگ
نام رودخانه: فیله خاصه

مشخصات سد

نوع سد: خاکی با هسته رسی
طول تاج: ۷۴۵متر
ارتفاع از پی: ۲۲/۵۰متر
ارتفاع از بستر: ۱۹متر
حجم بدنه سد: ۰/۵۰میلیون متر مکعب
حجم مخزن در نرمال: ۲/۲۴میلیون متر مکعب
حجم مفید: ۱/۷۰میلیون متر مکعب

پیشرفت فیزیکی

کد مرحله: در دست بهره برداری
درصد پیشرفت: درصد
سال شروع: ۱۳۸۴سال
سال خاتمه: ۱۳۸۸سال

عوامل طرح

دستگاه اجرایی: آب منطقه‏ای زنجان
مشاور: فراز آب
پیمانکار: زنگان پرشیا