به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
جمعه، ۲۸ تیر ۱۳۹۸,۱۷:۴۳

گزارش  |  مجری طرح

سد تبارک قوچان


موقعیت

استان: خراسان رضوی
شهر: قوچان
محل سد: ۲۱ کیلومتری شمال شرقی قوچان

اهداف

هدف: تامین آب کشاورزی و شرب
آب قابل تنظیم سالانه: ۲۷میلیون متر مکعب
ظرفیت اسمی نیروگاه: مگاوات

هیدرولوژی

حوضه اصلی: دریای خزر
حوضه فرعی: اترک
نام رودخانه: تبارک

مشخصات سد

نوع سد: سنگریزه‌ای با هسته رسی
طول تاج: ۱۹۳/۵۰متر
ارتفاع از پی: ۷۴متر
ارتفاع از بستر: ۵۰متر
حجم بدنه سد: ۰/۹۳میلیون متر مکعب
حجم مخزن در نرمال: ۶۰میلیون متر مکعب
حجم مفید: ۵۸میلیون متر مکعب

پیشرفت فیزیکی

کد مرحله: در دست بهره برداری
درصد پیشرفت: درصد
سال شروع: ۱۳۷۴سال
سال خاتمه: ۱۳۸۳سال

عوامل طرح

دستگاه اجرایی: آب منطقه‏ای خراسان رضوی
مشاور: مهاب قدس
پیمانکار: سابیر