به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
پنج شنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۹,۱۴:۵۸

گزارش

سد قیصرق


موقعیت

استان: آذربایجان شرقی
شهر: سراب
محل سد: سراب

اهداف

هدف: تامین آب کشاورزی
آب قابل تنظیم سالانه: ۲/۸۰میلیون متر مکعب
ظرفیت اسمی نیروگاه: مگاوات

هیدرولوژی

حوضه اصلی: ارومیه
حوضه فرعی: ارومیه
نام رودخانه: چکی چای

مشخصات سد

نوع سد: خاکی با هسته رسی
طول تاج: ۹۸۸متر
ارتفاع از پی: ۱۶متر
ارتفاع از بستر: ۱۳/۵۰متر
حجم بدنه سد: ۰/۶۲میلیون متر مکعب
حجم مخزن در نرمال: ۲/۸۰میلیون متر مکعب
حجم مفید: ۲/۶۰میلیون متر مکعب

پیشرفت فیزیکی

کد مرحله: در دست بهره برداری
درصد پیشرفت: درصد
سال شروع: ۱۳۷۹سال
سال خاتمه: ۱۳۸۵سال

عوامل طرح

دستگاه اجرایی: آب منطقه‏ای آذربایجان شرقی
مشاور: آشناب
پیمانکار: آب و خاک