به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
پنج شنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۹,۱۵:۵۹

گزارش

سد کبار


موقعیت

استان: قم
شهر: قم
محل سد: ۲۸ کیلومتری قم

اهداف

هدف: تامین آب کشاورزی
آب قابل تنظیم سالانه: ۱میلیون متر مکعب
ظرفیت اسمی نیروگاه: مگاوات

هیدرولوژی

حوضه اصلی: مرکزی
حوضه فرعی: دریاچه نمک
نام رودخانه: کبار

مشخصات سد

نوع سد: سنگی
طول تاج: ۸۲متر
ارتفاع از پی: ۲۴متر
ارتفاع از بستر: متر
حجم بدنه سد: ۰/۰۱میلیون متر مکعب
حجم مخزن در نرمال: ۰/۵۰میلیون متر مکعب
حجم مفید: ۰/۵۰میلیون متر مکعب

پیشرفت فیزیکی

کد مرحله: در دست بهره برداری
درصد پیشرفت: درصد
سال شروع: سال
سال خاتمه: ۶۷۹سال

عوامل طرح

دستگاه اجرایی: آب منطقه‏ای قم
مشاور:
پیمانکار: