به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
سه شنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۸,۲۳:۲۴

گزارش  |  مجری طرح  |  پیوستها

سد کینه ورس


موقعیت

استان: زنجان
شهر: ابهر
محل سد: ۱۴ کیلومتری جنوب غربی ابهر، ۵ کیلومتری ده کینه‌ورس

اهداف

هدف: تامین آب کشاورزی و شرب
آب قابل تنظیم سالانه: ۲۲میلیون متر مکعب
ظرفیت اسمی نیروگاه: مگاوات

هیدرولوژی

حوضه اصلی: مرکزی
حوضه فرعی: دریاچه نمک
نام رودخانه: کینه ورس (ابهر ‌رود)

مشخصات سد

نوع سد: خاکی سنگریزه‌ای
طول تاج: ۳۷۴متر
ارتفاع از پی: ۴۵متر
ارتفاع از بستر: ۴۱متر
حجم بدنه سد: ۱/۱۶میلیون متر مکعب
حجم مخزن در نرمال: ۱۶میلیون متر مکعب
حجم مفید: ۱۵میلیون متر مکعب

پیشرفت فیزیکی

کد مرحله: در دست بهره برداری
درصد پیشرفت: درصد
سال شروع: ۱۳۸۰سال
سال خاتمه: ۱۳۹۰سال

عوامل طرح

دستگاه اجرایی: آب منطقه‏ای زنجان
مشاور: آبفن
پیمانکار: لوزان