به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
پنج شنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۹,۱۴:۵۰

گزارش

سد لتیان


موقعیت

استان: تهران
شهر: تهران
محل سد: ۳۵ کیلومتری شمال شرقی تهران

اهداف

هدف: تامین آب کشاورزی، شرب و برق
آب قابل تنظیم سالانه: ۲۹۰میلیون متر مکعب
ظرفیت اسمی نیروگاه: ۴۵مگاوات

هیدرولوژی

حوضه اصلی: مرکزی
حوضه فرعی: دریاچه نمک
نام رودخانه: جاجرود

مشخصات سد

نوع سد: بتنی وزنی پایه‌دار
طول تاج: ۴۵۰متر
ارتفاع از پی: ۱۰۷متر
ارتفاع از بستر: ۸۰متر
حجم بدنه سد: ۰/۷۷میلیون متر مکعب
حجم مخزن در نرمال: ۹۵میلیون متر مکعب
حجم مفید: ۶۷میلیون متر مکعب

پیشرفت فیزیکی

کد مرحله: در دست بهره برداری
درصد پیشرفت: درصد
سال شروع: ۱۳۴۲سال
سال خاتمه: ۱۳۴۶سال

عوامل طرح

دستگاه اجرایی: آب منطقه‏ای تهران
مشاور: الکساندر گیپ
پیمانکار: ساسر