به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
سه شنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۸,۲۳:۲۴

گزارش

سد میجران


موقعیت

استان: مازندران
شهر: رامسر
محل سد: ۲۰ کیلومتری جنوب شرقی رامسر

اهداف

هدف: تامین آب کشاورزی و شرب
آب قابل تنظیم سالانه: ۱۵میلیون متر مکعب
ظرفیت اسمی نیروگاه: مگاوات

هیدرولوژی

حوضه اصلی: دریای خزر
حوضه فرعی: رودخانه‌های بین سفیدرود و هراز
نام رودخانه: نسارود

مشخصات سد

نوع سد: سنگریزه‌ای هسته آسفالتی
طول تاج: ۱۸۶متر
ارتفاع از پی: ۵۹متر
ارتفاع از بستر: ۵۴/۵۰متر
حجم بدنه سد: ۰/۴۹میلیون متر مکعب
حجم مخزن در نرمال: ۸میلیون متر مکعب
حجم مفید: ۷/۶۵میلیون متر مکعب

پیشرفت فیزیکی

کد مرحله: در دست بهره برداری
درصد پیشرفت: درصد
سال شروع: ۱۳۷۵سال
سال خاتمه: ۱۳۸۲سال

عوامل طرح

دستگاه اجرایی: آب منطقه‏ای مازندران
مشاور: تهران سحاب
پیمانکار: کترا