به مدیریت منابع آب ایران خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
سه شنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۸,۲۳:۰۷

گزارش

سد میرزاخانلو


موقعیت

استان: زنجان
شهر: طارم
محل سد: شهرستان طارم، دهستان درام، ده میرزاخانلو

اهداف

هدف: تامین آب کشاورزی
آب قابل تنظیم سالانه: ۱/۶۰میلیون متر مکعب
ظرفیت اسمی نیروگاه: مگاوات

هیدرولوژی

حوضه اصلی: دریای خزر
حوضه فرعی: سفیدرود بزرگ
نام رودخانه: سیاه ورود

مشخصات سد

نوع سد: خاکی با هسته رسی
طول تاج: ۱۹۲متر
ارتفاع از پی: ۲۷متر
ارتفاع از بستر: ۲۲متر
حجم بدنه سد: ۰/۲۷میلیون متر مکعب
حجم مخزن در نرمال: ۱/۶۰میلیون متر مکعب
حجم مفید: ۰/۸۰میلیون متر مکعب

پیشرفت فیزیکی

کد مرحله: در دست بهره برداری
درصد پیشرفت: درصد
سال شروع: ۱۳۸۱سال
سال خاتمه: ۱۳۸۶سال

عوامل طرح

دستگاه اجرایی: آب منطقه‏ای زنجان
مشاور: ارکان رهاب
پیمانکار: جهاد نصر